Vanliga frågor

Vi finns tillgängliga på mejl eller telefon om du vill ta kontakta direkt med oss!

Fundering?

Nedan hittar du svar på många frågor som kan uppstå när du ska välja vilket av Thailand Elite visa som kan passa för dig.

Thailand Elite Visa Program eller Thailand Elite Residence Program är ett företag som helägt av Ministry of Tourism and Sport. Det registrerade namnet är Thailand Privilege Card Company Limited (TPC). Företagets mål att marknadsföra och utfärda visum från 5-20 år till utländska medborgare.

Normal handläggningstid är 2-3 månader från att ansökan är inskickad.

Ja, tänk dock på att relationen mellan dig och tredje part kan behöva visas. Kvittot på att betalning är gjord måste innehålla sökandets namn.

Vid ankomst så välkomnas du av en Elite Personal Assistant (EPA). Gällande transfer service så betyder ”kortare transfers” upp till 50 kilometer från flygplatsen. ”Långa transfers” betyder 275 kilometer.
Hälsokontroll görs på deltagande privat sjukhus. Golf och spa gäller hos deltagande företag.

Blir din ansökan godkänd så kan du stanna i Thailand under hela visumsperioden.

Ja, du kan stanna i Thailand i mer än ett år att lämna landet men du behöver betala en Immigration Bureau avgift på 1900 THB.

Ja, det behöver du. Alla utlänningar i Thailand behöver lämna en rapport varje 90-dagar inom 15 dagar före eller 7 dagar after din 90-dagars period. Skulle du däremot lämna landet någon gång innan din 90-dagars period så startar räkningen om från första dagen du kommer tillbaka till Thailand.

Du kan enkelt informera Thailand Elite kundtjänst 14 dagar innan om du ska stanna längre än 90 dagar så kan de lämna in rapporten åt dig. Du behöver då lämna ditt pass på huvudkontoret i Bangkok på en måndag och hämta på fredag eftermiddag. Bor du istället på Phuket, i Chiang Mai eller Chonburi så kan passet lämnas i TPCs agenter där.

Nej, ditt Thailand Elite Visa ger dig inte rätt att arbeta i landet.

Utlänningar kan endast äga 49% av ett företag i Thailand. Skulle du vilja äga 100% så måste du ansöka om en Foreign Business License under Foreign Business Act. Företaget kan då bli ett BOI-företag, Board of Investment Thailand, vilket ger 100% ägarskap och vissa enklare regler, såsom skattelättnader. Dock behöver du tänka på att du äga ett företag som investerare / aktieägare men då ett Elite Visa inte är ett arbetsvisum så får du inte arbeta i landet.

Thailand har ett territoriellt skattesystem vilket innebär att inkomster som kommer från utlandet och inte tas in i landet samma år som de förvärvades, så beskattas de inte i Thailand.

Du kan få ett ”tax resident certificate (TRC)” när du stannat mer än 180 dagar i Thailand under samma kalenderår. Du kan då välja ett deklarera viss inkomst som du skickat till Thailand, deklarare för dig för att få ett tax identification number (TIN). För att bli tilldelad ett TIN så behöver du en bostadsadress i Thailand.

Skulle du välja ett inte vara skattskyldig i Sverige genom bland annat stänga dina svenska bankkonton, inte äga bostad, inte äga någon bil etc. och meddela Skatteverket att du flyttat till Thailand så finns kan det finns stora skattefördelar med att vara skattskyldig i Thailand.